Fysioterapi

Fysioterapi er en sentral del av det norske helsevesen og finnes både ved sykehus, bedriftshelsetjenesten og kommunehelsehelsetjenesten. Fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskel- og skjelettsystemets oppbygning og funksjon. Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige grunnlag for behandlingen. Fysioterapeuter jobber for å optimalisere livskvalitet og fysisk funksjonsevne ved hjelp av forebyggende, behandlende og rehabiliterende tiltak. Midtbyen Fysioterapi & Kiropraktikk sine fysioterapeuter samarbeider godt med pasientenes fastleger og andre helseprofesjoner.

Fysioterapi ved Midtbyen Fysioterapi og Kiropraktikk

En konsultasjon hos fysioterapeut ved Midtbyen Fysioterapi & Kiropraktikk starter med en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering som legger grunnlag for den videre behandlingen. Dette innebærer kartlegging av sykehistorie, bevegelsesanalyse, spesifikke tester/undersøkelser og vurdering av dette i sammenheng med pasientens livssituasjon (arbeid, aktivitetsnivå). Ut fra dette settes funksjonsdiagnose, mål og plan for behandlingen. Hvis fysioterapeuten trenger mer informasjon for å finne årsaken til plagene, samarbeider vi tett med klinikkens kiropraktor og pasientens fastlege, som kan henvise til røntgen/CT/MR eller spesialist.

Fysioterapibehandlingen ved Midtbyen Fysioterapi & Kiropraktikk er basert på funn fra undersøkelsen. Behandlingen er tilpasset pasientens behov og kunnskapsbaserte behandlingstiltak. Behandlingen er primært aktiv opptrening, supplert med bløtvevsbehandling, leddmobilisering, leddmanipulasjon, veiledning, ergonomi, nålebehandling med/uten strømstimuli og/eller triggerpunktbehandling.