Kiropraktikk

Kiropraktorer er utdannet til å diagnostisere og behandle plager i nerver, muskler og skjelett – mao hele kroppens bevegelsapparat. Dette skjer ved en nøye undersøkelse, og ved en god samtale med pasient. Utdannelsen strekker seg over 5 år, og har i tillegg et års turnustjeneste i Norge som gjør at kiropraktorer er offentlig godkjent helsepersonell. I tillegg kan kiropraktoren fungere som en primærkontakt da vi kan henvise til fysioterapeut, andre spesialister på sykehus, sykemelde opp til 12 uker samt rekvirere røntgen- og MR undersøkelser.

Mange kan gå irundt med smerte og plager til tider. Dette kan være helt normalt inntil det ikke vil gå over av seg selv. Da kan det være fornuftig å få gjort noe med plagene så hurtig som mulig. Dessverre ser man ofte at de som går plaget lenge forandrer sitt bevegelses og holdningsmønster. Dette kan da lede til en ond sirkel der man ikke tør å bevege seg i frykt for å ha vondt. Derfor mener vi at det er ingen grunn til å ha vondt om man kan gjøre noe med det.

Som kiropraktor jobber vi mye med dette. Mange presser seg gjennom smerte og prøver å holde seg aktiv, som for så vidt er en viktig ting, men av og til kan det kroppen si stopp. Andre ganger kan kroppen rett og slett si stopp på andre måter ved at man har overbelastet et område eller gjort noe kroppen ikke var forberedt på. Dette kan være det som ofte blir kalt en «kink», «hekseskudd» eller «låsning».

Muskel og skjelettplager står for en av de største utgiftpostene i helsebudsjettet vårt, og for en stor andel av sykemeldingene som blir skrevet ut. I vår oppgave som kiropraktor sammen med våre fysioterapeuter er det derfor viktig at pasienten kommer tilbake til sin normale funksjon så hurtigt som mulig, og at den personen står sterkere til å motstå lignende plager i fremtiden.

Hva gjør kiropraktoren?

Undersøkelsen i seg selv er basert på kliniske metoder og observasjoner rettet opp mot din sykehistorie og plage. Det blir derfor brukt god tid ved første konsultasjon for å kartlegge best mulig hva som kan være årsak til det du kjenner på, og hva man evt kan hjelpe deg med fremover. I samråd med pasienten legges det en plan om hva som kan gjøres.

Behandlingen i seg selv avhenger mye av tilstanden og alvorlighetsgrad av plagene til pasienten. Her på Midtbyen Fysioterapi og Kiropraktikk er vi opptatt av at behandlingen skal være tilpasset pasienten. Har man sterke smerter og problemer med å bevege seg kan det i begynnelsen være nok å avspenne muskulatur, andre ganger jobber man kanskje litt mer direkte på leddfunksjonen for å bedre denne, mens noenganger er det viktigere med øvelser og tøyninger som man kan gjøre. Alt dette vil kiropraktoren vurdere, og noen ganger kan det hende at du får beskjed om å fortsette hos fysioteraput om det er mer riktig for deg.

Av og til kan det hende det er andre ting enn behandling man trenger, og da kan du enten bli henvist til lege, MR/røntgen/ultralyd eller bli sykemeldt.